Telefonska linija za prijavu nepoštovanja propisa (Compliance Hotline) je u vlasništvu i nadgleda je Komisija za reviziju, koja je dio Novo Nordisk Upravnog odbora.

Ako ste zaposleni kompanije Novo Nordisk, pozivamo Vas da iskažete svoju zabrinutost putem lokalnog menadžmenta, lokalnog pravnog osoblja ili osoblja kadrovske službe. Ako ovo nije moguće, možete koristiti izbore navedene u nastavku. 

Pitanja koja se tiču poslovne etike, računovodstvenih pitanja i prevara, Novo Nordisk Way, potencijalnih kršenja ličnih podataka, kvaliteta ili drugih pitanja koja uključuju pravne rizike i/ili druge ozbiljne rizike za kompaniju Novo Nordisk treba prijaviti putem telefonske linije za prijavu nepoštovanja propisa (Compliance Hotline). U nastavku možete naći primjere problema koje možete prijaviti.

Imajte na umu da se telefonska linija za prijavu nepoštovanja propisa (Compliance Hotline) ne smije koristiti za prijavljivanjepritužbi kupaca, nuspojava ili krivotvorenih proizvoda. Molimo Vas da koristite linkove u lijevom meniju za prijavljivanje takvih problema.

  • Nedolično ponašanje ili kršenje pravila poslovne etike i standarda od strane kompanije Novo Nordisk ili trećih strana koje zastupaju kompaniju Novo Nordisk.

Primjeri uključuju nepropisnu prodaju i marketinške aktivnosti, davanje ili primanje nepropisnih naknada, neprimjereno uzorkovanje proizvoda, neprimjeren odnos sa kupcima ili trećim stranama i neprimjerene interakcije sa pacijentima.

  • Ozbiljna povreda Novo Nordisk Way-a vezana za prakse upravljanja, poslovnog vladanja ili ponašanja.

Primjeri uključuju izuzetno nepravedno postupanje sa zaposlenim, nedolično ponašanje rukovodstva ili zabrinutost zbog osvete.

  • Zabrinutost u vezi sa sumnjivim računovodstvom, internim kontrolama, revizijom i finansijskim izvještajima ili namjernim radnjama kako bi se nepravedno dobila neovlaštena naknada, poput novca, imovine ili usluga.

Primjeri uključuju lažne finansijske izvještaje, oskudne interne kontrole, krivotvorenje dokumenata i zloupotreba NN imovine ili krađa.

  • Pitanja kvalitete koja utiču na proizvode ili procese povezane sa dobrom generičkom praksom (GxP) , koji se ne razmatraju u redovnom sistemu za upravljanje kvalitetom.
  • Moguće narušavanje ličnih podataka. Bilo koji namjerni ili slučajni pristup, otkrivanje, uništavanje, ili promjena ličnih podataka bez odobrenja.
  • Ozbiljna kršenja u vezi sa antitrustom ili poštenom trgovinom, špijunažom ili sabotažom i kršenjem sigurnosti informacija.

Zabrinutost možete prijaviti putem telefonske linije za prijavu nepoštovanja propisa (Compliance Hotline) ili putem interneta.

Telefonskom linijom za prijavu nepoštovanja propisa (Compliance Hotline) upravlja treća strana a strana koja prijavljuje može ostati anonimna. Međutim potičemo sve koji prijavljuju da se identifikuju kako bi bolje istražili prijavu i održavali kontakt sa osobom koja je izvršila prijavu tokom istrage.

Za dalja uputstva i relevantne brojeve telefona, idite na portal za prijavljivanje nepoštovanja propisa putem telefonske linije (Compliance hotline)

Kada otvorite link možete birati između više jezika u gornjem desnom uglu. Kada prijavljujete slučaj putem telefona čekat ćete jedan određeni period prije nego što agent bude dostupan da odgovori na Vaš poziv.

Portal za prijavljivanje nepoštovanja propisa putem telefonske linije (Compliance Hotline)

Portal za prijavljivanje nepoštovanja propisa putem telefonske linije (Compliance Hotline) - Iran (Koristite ovaj link ako se nalazite u Iranu)

Kada slučaj prijavite telefonom ili putem interneta, dobit ćete jedinstveni broj slučaja i od Vas će se tražiti da napravite šifru za taj slučaj.

Pomoću ovih podataka možete provjeriti status Vašeg slučaja, provjeriti ima li ikakvih pitanja u vezi sa Vašim izvještajem i dati dodatne informacije. 

Ne tolerišemo diskriminaciju ili osvetu nad osobama koje u najboljoj namjeri podnesu prijavu ili učestvuju u istrazi. Ako mislite da Vam se neko želi osvetiti zbog prijave ili sudjelovanja u istrazi, odmah kontaktirajte telefonsku liniju za prijavu nepoštovanja propisa (Compliance Hotline). Svi takvi izvještaji će se istražiti na povjerljiv način.

Telefonska linija za prijavu nepoštovanja propisa (Compliance Hotline) ima sjedište u Kopenhagenu, Danska. Prema tome izrada takvih izvještaja podliježe danskim ograničenjima i ograničenjima Evropske unije.