Kompanija odgovorna za obradu Vaših ličnih podataka je:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
CVR (centralni poslovni registar) broj 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Uvijek možete kontaktirati Novo Nordisk ili službenika za zaštitu podataka kompanije Novo Nordisk na privacy@novonordisk.com sa pitanjima ili nedoumicama o tome kako obrađujemo Vaše lične podatke.

Ova izjava o privatnosti opisuje prakse kompanije Novo Nordisk u vezi sa svim informacijama koje prikupljamo putem našeg sistema za zapošljavanje na internetu u vezi sa Vašom potragom za karijerom i prijavom za posao u kompaniji Novo Nordisk A/S ili nekom od njenih podružnica.

Molimo pažljivo pročitajte ovu izjavu i naznačite da prihvatate njene uslove klikom na dugme za prihvatanje u nastavku („Razumijem i pristajem na uslove opisane u gornjem dijelu“). Naša obrada Vaših ličnih podataka temelji se na Vašem pristanku koji ste dali kada ste kliknuli na dugme za prihvatanje u nastavku.

Novo Nordisk prikuplja lične podatke koje ste dostavili u procesu zapošljavanja. Lični podaci se čuvaju na eksternoj host bazi podataka u Poljskoj.

Dalje, Vaši lični podaci se mogu, ako je potrebno za dolje navedene svrhe, dati trećim stranama koje pružaju proizvode i usluge (kao što su agencije koje pomažu kompaniji Novo Nordisk u pregledu i intervjuisanju potencijalnih zaposlenih), dobavljačima IT sistema kao i regulatornim tijelima ako to zahtijeva zakon.

Lični podaci se takođe čuvaju u papirnatom obliku i na drugim internim računarskim sistemima. Lični podaci uključuju sve podatke koje ste Vi poslali.

Vaši lični podaci će se koristiti u svrhe regrutovanja i s tim u vezi Vaši lični podaci se mogu prenijeti Novo Nordisk podružnicama koje se nalaze u državi koja nije mjesto Vašeg prebivališta. Lični podaci će se procjenjivati samo onako kako je opisano u nastavku.

U svrhu opisanu iznad u odjeljku 3, možemo obrađivati sljedeće vrste ličnih podataka:

  • Kontakt podaci (ime, adresa e-pošte, država)
  • Godine radnog iskustva
  • Područja/lokacije od interesa

Novo Nordisk je poslodavac koji pruža jednake mogućnosti i sve odluke u vezi sa zapošljavanjem donosi u potpunosti na osnovu zasluga i kvalifikacija. Prema tome, ne bi trebali davati informacije o svojoj rasi ili etničkom porijeklu, vjeri ili uvjerenju, političkom mišljenju ili seksualnoj orijentaciji ili Vašem članstvu u sindikatu. Takođe nemojte davati svoj broj socijalnog osiguranja.

Niste dužni da nam dostavite svoje lične podatke. Međutim, ako ne navedete svoje lične podatke, Vaš profil u Job Agent (Agentu za posao) se ne može registrovati.

Vaši lični podaci će biti otkriveni samo u sljedećim okolnostima:

Lični podaci će se otkriti u mjeri potrebnoj za svrhe navedene iznad podružnicama kompanije Novo Nordisk širom svijeta, uključujući podružnicama smještenim u zemljama izvan EU, koje mogu imati drugačije zakone i propise o privatnosti i zaštiti podataka od onih u Vašoj državi u kojoj boravite. 

Lični podaci se mogu se otkriti javnim vlastima i agencijama za provođenje zakona kako to dozvoljava i traži zakon. 

U skladu sa zakonom koristimo sljedeće zaštitne mjere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke u slučaju takvih prijenosa, u zavisnosti od toga u koju državu se podaci prenose:

  • Prenos se vrši na Novo Nordisk entitet obuhvaćen Obavezujućim korporativnim pravilima Novo Nordisk kompanije, dostupnim na https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • Komisija EU smatra da zemlje odredišta imaju odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka.
  • Ušli smo u standardne ugovorne klauzule Komisije EU za prenos ličnih podataka u treće zemlje. Kopiju klauzula možete dobiti ako nam se obratite na način opisan u odjeljku 1;

Molimo Vas da navedete tačne i ažurne informacije i podstičemo Vas da redovno ažurirate svoje lične podatke. Možete pregledati, izmijeniti ili otkazati pretplatu na uslugu Job Agent (Agent za posao) bilo kada.

Novo Nordisk će izbrisati podatke o neaktivnim pretplatnicima Job Agent (Agenta za posao) (bez klikanja kroz e-poštu) nakon 3 godine.

Možete dobiti dodatne informacije o ličnim podacima koje pohranjujemo i obrađujemo o Vama i u mjeri u kojoj imate na to pravo prema važećem zakonu, kopiju Vaših ličnih podataka možete dobiti u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu. Dalje, možete se usprotiviti obradi Vaših ličnih podataka ili zatražiti da se Vaši lični podaci isprave. Osim toga, možete povući svoj pristanak na našu obradu Vaših ličnih podataka bilo kada.

Ako želite koristiti jedno ili više svojih prava, obratite nam se putem kontakt informacija u gornjem dijelu.

Ako imate bilo kakvih žalbi na našu obradu Vaših ličnih podataka, možete se obratiti Agenciji za zaštitu podataka u Vašoj zemlji, npr. ovo bi bila Danska agencija za zaštitu podataka ako ste državljanin Danske.

Vaši lični podaci mogu se koristiti za anonimne statistike u interne svrhe i u tom slučaju podaci će se koristiti kolektivno. Svi lični podaci će biti anonimni.