Zašto toliko mnogo ljudi nema pristup zdravstvenoj zaštiti?

Milioni ljudi koji žive sa dijabetesom i rijetkim poremećajima krvi ne mogu dobiti lijek  koji im treba  i koji im može spasiti život. U nekim slučajevima lijekovi su preskupi, ili putovanje do ljekara ili podizanje recepta zahtijeva dugo putovanje i gubitak prihoda. 

U ekstremnim slučajevima možda ne postoji ljekar  kojem mogu otići, zdravstvena  ustanova  koju mogu posjetiti ili lijek na polici u apoteci. 

Surova realnost je ta da danas samo jedan mali dio pacijenata ima  pristup liječenju - moramo smanjiti tu prazninu tako da ljudi imaju pristup lijekovima koje proizvodimo i njezi koja im je potrebna po povoljnoj cijeni. 

The prepreke su kompleksne i razlikuju se od zemlje do zemlje, ali mi znamo iz iskustva da je promjena moguća.

Naša ambicija je pružiti pristup lijekovima koje imamo na raspolaganju što većem broju ljudi koji žive sa dijabetesom, rijetkim krvnim bolestima i rijetkim endokrinim poremećajima, dok se istovremeno bavimo različitim stepenima povoljnosti. 

Iako postoje ograničeni podaci javnog zdravstva o djeci s dijabetes tip 1, surova realnost je ta da u mnogim najsiromašnijim zemljama svijeta samo nekolicina živi dovoljno dugo da se upiše u matičnu knjigu.

U 208 klinika u 14 zemalja sa niskim i srednjim dohotkom, naš program Changing Diabetes® in Children (Mijenjanje dijabetesa® kod djece) osigurava njegu i inzulin koji spašava život djeci s dijabetes tip 1. Danas program pruža medicinsku njegu, inzulin i opskrbu za više od 26.000 djece. Naša sljedeća ambicija je povećati program kako bi dosegao 100.000 djece do 2030. godine.

U videu iznad upoznajte zvijezdu dijabetes tip 1, Bilguissu iz Gvineje. Bilguissa je dio nove generacije djece i mladih koji žive s dijabetes tip 1 u Gvineji. Uz podršku ljekara i medicinskih sestara na klinici Changing Diabetes® in Children (Mijenjanje dijabetesa® kod djece), ona je danas uzoran vođa zajednice puna nade, sposobna da uspješno upravlja vlastitim dijabetesom i da vodi i inspiriše svoje mlađe vršnjake.

U zemljama sa niskim i srednjim dohotkom, posebnu pažnju posvećujemo  najugroženijim osobama koji žive sa dijabetesom. Uspostavili smo programe povoljnosti i pristupa koji pomažu pacijentima u nevolji  u više od dvije trećine zemalja u kojima poslujemo.

Ovi programi odgovaranju na teška pitanja poput:

  • Kako potaknuti više pacijenata da se uključe u programe povoljnosti?

  • Kako da osmislimo inzuline kojima ne treba hlađenje i koji se zbog toga mogu transportovati na udaljenije lokacije?

  • Kako možemo pojednostaviti lanac opskrbe  lijekovima  kako bi snizili cijenu?

Na ovim pitanjima radimo sa velikom predanošću kako bi inzulin učinili dostupnim svima. Nastavite čitati i saznajte više o našoj predanosti povoljnijem liječenju i pristupu njezi o dijabetesu. 

Obavezali smo se da ćemo i dalje imati inzulin sa nižom cijenom u našem portfoliju proizvoda i da ćemo ljudski inzulin proizvoditi i učiniti  dostupnim u godinama koje dolaze. Ovo je naš pristup posvećenosti inzulinu. 

Sa našom strategijom Porazite dijabetes (Defeat Diabetes)  smanjujemo  gornju granicu cijene za zemlje sa niskim i srednjim dohotkom, a istovremeno radimo na proširenju programa povoljnosti u SAD-u i drugdje u svijetu.

Povoljan inzulin u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom

2001. pokrenuli smo revolucionarnu politiku smanjenja troškova ljudskog inzulina u zemljama sa ograničenim resursima. Danas naša politika pokriva ukupno 76 zemalja, u kojima živi trećina svjetske populacije sa dijabetesom, kao i odabrane humanitarne organizacije.

Naša posvećenost se temelji na sljedećim principima:

  • I dalje ćemo biti vodeći dobavljač ljudskog inzulina po niskim cijenama u svijetu.
  • Garantujemo da ćemo u najsiromašnijim dijelovima svijeta osigurati niske cijene ljudskog inzulina u godinama koje dolaze, uključujući najmanje razvijene zemlje (LDC), kako ih definiše UN, ostale zemlje s niskim dohotkom kako ih definiše Svjetska banka i zemlje sa srednjim dohotkom u kojima veliki broj stanovništva sa niskim prihodima nema dovoljan nivo zdravstvenog osiguranja, kao i odabrane humanitarne organizacije kod kojih je posvećenost globalna.
  • Garantujemo da će gornja granica cijene ljudskog inzulina biti 3 dolara po bočici.
  • Riješit ćemo izazove u distribuciji inzulina i zdravstvenim kapacitetima koji često sprječavaju da inzulin sa niskom cijenom dođe do najugroženijih ljudi.

Dio doprinosa kompanije Novo Nordisk za promociju pristupa njezi je naša konstantna dugoročna finansijska posvećenost Svjetskoj fondaciji za dijabetes. 

Svjetsku fondaciju za dijabetes je osnovala kompanija Novo Nordisk 2002. godine kao nezavisno povjerenje posvećeno prevenciji i liječenju dijabetesa u zemljama u razvoju. Fondacija podržava održiva partnerstva i djeluje kao katalizator za pomaganje drugima da postignu nešto više.

Naša trenutna obaveza Fondaciji je 1,69 milijardi DKK (277 miliona dolara) koja pokriva period do 2024. godine.

Saznajte više o Svjetskoj fondaciji za dijabetes.

U nekim zemljama, ljudi koji žive sa hemofilijom mogu biti u situaciji da ne mogu čuvati lijekove za hemofiliju kod kuće. Na primjer, tokom krize uzrokovane koronavirusom, mnogi pacijenti nisu mogli posjetiti bolnice kako bi potražili liječenje. 

Radimo sa lokalnim zdravstvenim organima i partnerskim organizacijama kako bismo pružili finansijsku podršku za  kućnu dostavu  lijekova i liječenja  kada se ljudi koji žive s rijetkom bolešću krvi suoče s takvim situacijama.

Da bismo osigurali jasne i transparentne odnose, naše inicijative su osmišljene u dijalogu sa kreatorima politike, za usluge podrške povezane sa obukom pacijenta, isporukom i čuvanjem lijekova .

Saznajte više o našoj fondaciji koja pomaže  da ljudi koji žive sa hemofilijom dobiju pristup njezi. 

Novo Nordisk Fondacija za hemofiliju je neprofitna organizacija koja daje donacije i nastoji poboljšati pristup njezi za ljude sa hemofilijom i rijetkim poremećajima krvarenja u zemljama u razvoju i zemljama sa ubrzanim razvojem.

Hemofilija je nasljedni poremećaj krvarenja koji pogađa jednu od 10.000 osoba. S obzirom na to da tri od četiri osobe sa hemofilijom žive u zemljama u razvoju, potrebno im je hitno osigurati pristup dijagnozi i adekvatnoj njezi.

Saznajte više o Novo Nordisk Fondaciji za hemofiliju