Ekološki izazovi nikada nisu bili kritičniji ni hitniji nego danas.

Rastuća potrošnja, industrijalizacija i urbanizacija ugrožavaju ne samo održivost okoline u kojoj živimo, već i zdravlje ljudi širom svijeta. 

Svake godine milijarde litara vode i velike količine energije i resursa se koriste za proizvodnju lijekova. Naše emisije COi dalje rastu, posebno u transportu.

Distribuiramo stotine miliona bočica i injekcijskih olovaka ljudima kojima su potrebne - a potražnja za našim liječenjem koje spašava živote raste. Naši proizvodi su napravljeni od visokokvalitetnih materijala, ali nakon upotrebe većina ih završi na deponiji.

To nas stavlja na prvu liniju nekih od najvećih ekoloških problema: klimatskih promjena, nedostatka vode i resursa, zagađenja i plastičnog otpada.

Da bismo predvodili i bili na čelu promjena, zauzeli smo hrabar i otvoren pristup rješavanju problema zaštite okoline na nivou cijele kompanije.

Usvojili smo novu strategiju zaštite okoline sa težnjom da imamo nulti uticaj na okolinu.

Naša strategija nas podstiče da pronađemo nove načine za osmišljavanje proizvoda koji se mogu reciklirati ili ponovo koristiti, preoblikujemo naše poslovanje kako bismo smanjili potrošnju i količinu otpada i da sarađujemo sa dobavljačima koji dijele naš cilj.

Već poduzimamo prve korake prema nultom uticaju na okolinu. Ali uvijek tražimo nove načine da doprinesemo još više. Mi vjerujemo da ćemo dobiti odgovore kada uvrstimo cirkularni način razmišljanja u svoje poslovanje koji će održavati naše proizvode i materijale u upotrebi. 

Prelazak na obnovljivu električnu energiju

Osmišljavanje ekološki prihvatljivih proizvoda

Rad sa dobavljačima koji dijele naše razmišljanje

Gradovi su prilika za pobjedu u borbi protiv klimatskih promjena i dijabetes tip 2. I jedno i drugo dijele slične obrasce ponašanja ljudi koji pogoršavaju globalno zagrijavanje i porast stope bolesti.

Danas radimo sa partnerima u 25 većih gradova širom svijeta kako bismo unaprijedili prevenciju bolesti edukacijom i intervencijama na terenu. 

Ova partnerstva su dio našeg programa Cities Changing Diabetes (Gradovi koji mijenjaju dijabetes). Od 2015. godine, Cities Changing Diabetes (Gradovi koji mijenjaju dijabetes) je postao društveni pokret sam za sebe, potičući više zainteresovanih strana da se uhvate u koštac sa rastućim problemima dijabetes tip 2 i grade zdraviju sredinu.

Saznajte više o tome kako poboljšavamo zdravlje i dobrobit u gradu.