Da biste pristupili svom profilu bez postupka prijave, morat ćete odabrati  poziciju na web stranici i kliknuti Applynow (Prijavite se sada).  Jednom kad kliknete Apply now(Prijavite se sada) bit ćete preusmjereni na stranicu položaja na kojoj možete odabrati View Profile (Pogledajte profil) s gornje trake menija, prijavite se i otvorite dodatak Accordion Jobs Applied (Poslovi na koje sam se prijavio/la).   

Nakon što se prijavite moći ćete pregledati poziciju(e) na koje ste se prijavili, pregledati svoju(e) prijavu(e) i status Vaše(ih) prijave(a).  

Nakon prijave na svoj profil bit ćete preusmjereni na ekran profila kandidata gdje možete odabrati My documents (Moji dokumenti).

Ovdje možete učitati podatke sa uređaja, Dropbox-a ili Google Drive-a.  Napomena, istovremeno možete imati samo jednu biografiju u evidenciji.

Tim za regrutovanje će pregledati Vašu biografiju i interes u vezi sa zahtjevima pozicije.  Ako postoji interes za prelazak na sljedeću fazu u procesu, Novo Nordisk predstavnik tima za regrutovanje će Vas kontaktirati u vezi sa sljedećim koracima. 

Podsjećanja radi, uvijek možete pregledati status svoje prijave tako što ćete otići na View Profile (Pogledajte profil) i odabrati Jobs Applied (Poslovi na koje sam se prijavio/la).  

Status svoje prijave možete uvijek pregledati nakon što se prijavite u sistem i odaberete View Profile (Pogledajte profil) i Jobs Applied (Poslovi na koje sam se prijavio/la).