• Vaše informacije o pritužbama i nuspojavama pomažu nam osigurati sigurnost upotrebe naših proizvoda.
 • Ako imate pritužbu ili nuspojavu povezanu s upotrebom proizvoda kompanije Novo Nordisk, molimo prijavite ih Novo Nordisk-u.
 • Molimo pošaljite e-poštu na: BASASafety@novonordisk.com ili nas nazovite na +387 33 821 930

Ako vi ili osoba u čije ime podnosite prijavu trenutno ima ozbiljne nuspojave, obratite se Vašem liječniku ili drugom zdravstvenom radniku prije nego li prijavite nuspojavu.

 

Ako vi ili osoba u čije ime podnosite prijavu trenutno ima ozbiljne neželjene efekte, obratite se vašem ljekaru ili drugom zdravstvenom radniku prije nego što prijavite neželjeni efekat. Vaše informacije o tehničkim neispravnostima i neželjenim efektima pružaju nam važne povratne informacije o našim proizvodima. U slučaju neželjenog efekta ili žalbe na proizvod kompanije Novo Nordisk, molimo prijavite ih i u Novo Nordisk.

Prijavite direktno Novo Nordisk Pharma d.o.o:

Iako su naši proizvodi prije dobivanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet opsežno ispitivani u kliničkim studijama, o njihovim neželjenim efektima nije sve poznato sve dok ih tokom vremena ne upotrijebi veliki broj ljudi. Novo Nordisk redovno prati sigurnost svih svojih proizvoda. Prijavljivanjem tehničkih neispravnosti i neželjenih efekata dajete nam važne povratne informacije koje nam u konačnici pomažu u poduzimanju odgovarajućih mjera i pružanju boljih uputstava za korištenje naših proizvoda.

Kod prijave tehničkih neispravnosti ili neželjenih efekata, ako je moguće molimo da dostavite sljedeće podatke: 

Podaci o proizvodu:

 • Naziv proizvoda (zaštićeni naziv)?
 • Za koju se bolest proizvod koristi?
 • Kako uzimate proizvod (doza, koliko često)?
 • Koji je serijski broj proizvoda?
 • Ako se odnosi na tehničku neispravnost: koji dio i funkcija proizvoda su zahvaćeni? Kako se pogreška javila? Da li je dostupan uzorak? 

Podaci o neželjenom efektu:

 • Opis sumnje na neželjeni efekat, te da li je došlo do oporavka
 • Kada se neželjeni efekat pojavio?
 • Imate li drugih zdravstvenih stanja 

Podaci o pacijentu:

 • Pol
 • Godine, datum rođenja ili starosna grupa (npr. dijete, adolescent, odrasla osoba, osoba starije životne dobi)
 • Država prebivališta

Podaci o prijavitelju:

 • Ime i prezime
 • Podaci za kontak

Svi lični podaci prijavljeni u vezi sa tehničkom neispravnosti ili neželjenim efektom obrađuju se u skladu sa važećim propisima za zaštitu ličnih podataka:

 • Vaša prijava upotrebljava se iskuljučivo za naučnu procjenu lijeka i kvalitete proizvoda
 • Podaci o neželjenim efektima pohranjuju se u našoj globalnoj bazi sigurnosih podataka, te se redovno analiziraju s obzirom na njihove generalne obrasce
 • U skladu sa zakonom, Novo Nordisk može prijavljene tehničke neispravnosti i neželjene efekte podijeliti sa organima za zdravstvo. Međutim, osobni podaci kojima bi se moglo identificirati osobu neće se dijeliti
 • Novo Nordisk će podatke čuvati onoliko koliko je zakonski propisano

 • U svrhu zaštite sigurnosti pacijenata, te radi pridržavanja važećeg zakonodavstva, bilježimo podatke o reklamacijama naših proizvoda, te nuspojavama.
 • Vaši lični podaci biti će zabilježeni, te trajno pohranjeni u globalnoj bazi podataka Novo Nordiska, te će se s njima postupati kao s povjerljivim podacima.
 • Obavezni smo prijaviti reklamacije proizvoda, te sumnje na nuspojave nadležnim državnim zdravstvenim tijelima, u skladu sa važećim zakonima.

Možete pročitati više o obradi osobnih podataka u Obavijest o obradi osobnih podataka vezanih za sigurnosne informacije.  

Your Career Guide