Mnogo je razloga zašto su hronične bolesti poput dijabetes tip 2 i gojaznosti u porastu već decenijama. Neke su posljedica faktora rizika koji se ne mogu spriječiti, poput genetskih faktora i jednostavne činjenice da ljudi žive duže.

Ako se ništa ne poduzme kako bi se ovaj porast zaustavio, samo će se povećavati ljudska patnja i potrošnja na zdravstvo. Naši kupci su zdravstveni sistemi i ljudi koji koriste naša liječenja. Ako ne učinimo ništa kako bismo spriječili hronične bolesti, ne ispunjavamo svoje vrijednosti kao kompanija, niti vodimo održivo poslovanje.

Ali postoje područja u kojima preventivne akcije mogu imati pozitivan učinak. Sve veća urbanizacija, socioekonomske nejednakosti, manje aktivan stil života i lošija prehrana. U kombinaciji, sve veća urbanizacija, socioekonomske nejednakosti, manje aktivan stil života i lošija prehrana često su glavni razlozi zbog kojih sve više ljudi ima dijabetes tip 2 i gojaznost.

Želimo saviti krivulju porasta dijabetes tip 2 i gojaznosti. Nema sumnje da je prevencija ključna.

Nastavite čitati i saznajte kako radimo na prevenciji hroničnih bolesti.

Dvije od tri osobe koje imaju dijabetes tip 2 žive u gradovima. Način na koji su urbana područja dizajnirana, izgrađena i vođena mijenja način na koji živimo i, u nekim slučajevima, povećava našu podložnost dijabetes tip 2. 

Izraz „urbani dijabetes“ smo stvorili kao način da se usredotočimo na faktor rizika svojstven gradovima zajedno saUniversity College London i Steno Diabetes Centrom u Kopenhagenu. Zajedno smo pokrenuli globalno partnerstvo pod nazvano Cities Changing Diabetes (Gradovi koji mijenjaju dijabetes).

U više od 40 gradova širom svijeta skrećemo pažnju na dijabetes tip 2 kao ključno zdravstveno pitanje u gradovima. Radimo s više od 150 partnera na poboljšanju istraživanja i politike informisanja za osmišljavanje intervencija koje imaju značajan uticaj na prvu liniju bolesti.

Kako biste saznali više o našoj borbi protiv urbanog dijabetesa, posjetite Cities Changing Diabetes (Gradovi koji mijenjaju dijabetes).

Globalno, 40 miliona djece mlađe od pet godina ima prekomjernu težinu. To ih dovodi u rizik od ranog razvoja dijabetes tip 2 i stvara temelje za gojaznost kada odrastu. 

Ta djeca se takođe mogu suočiti s izazovima u napredovanju i postizanju njihovog punog potencijala. Prekomjerna težina može doprinijeti stigmatizaciji, lošoj socijalizaciji i emocionalnim poteškoćama, a u nekim slučajevima i lošijem postignuću u obrazovanju.

Zajedno sa UNICEF-om, radimo na prevenciji prekomjerne tjelesne težine i gojaznosti kod djece. Počevši od Meksika i Kolumbije, ali sa širim regionalnim i globalnim dometom i učinkom, partnerstvo ima za cilj „preusmjeriti priču“ u vezi sa prevencijom prekomjerne težine i gojaznosti sa usredotočenja na individualnu odgovornost na potrebu za rješavanjem okruženja koje podržava gojaznost.

Vjerujemo da bi svako dijete trebalo imati priliku da uspješno odrasta i dostigne svoj potencijal u svijetu koji se mijenja. 

Posjetite UNICEF-ovu web stranicu i pogledajte šta se radi kako bi se poboljšalo stanje djece u svijetu.