Dijabetes tip 1 je doživotna bolest koja utiče na sposobnosti tijela da pretvara glukozu iz hrane u energiju. U većini slučajeva, dijabetes tip 1 se razvija rano u životu i često se dijagnosticira tokom djetinjstva.

Bolest započinje kada imunološki sistem napada ćelije u gušterači koje proizvode inzulin, hormon koji pomaže u pretvaranju glukoze u energiju za ćelije tijela. Bez svakodnevnih injekcija inzulina, ljudi koji žive sa tipom 1 ne bi mogli preživjeti.

Na osnovu skoro 100 godina iskustva u otkrivanju i proizvodnji tretmana za ljude sa dijabetesom, naši naučnici unaprjeđuju istraživanja kako bi smanjili broja injekcija inzulina koje su potrebne za održavanje dobre kontrole glikemije i za sprječavanje perioda niskog nivoa glukoze u krvi (hipoglikemije).

Naš krajnji cilj je lijek za dijabetes tip 1. Napredujemo u istraživanju regenerativne medicine poput terapije matičnim ćelijama , koja se jednog dana može koristiti kao ljekoviti tretman protiv dijabetes tip 1.

Održavanje ciljanog nivoa glukoze u krvi pomaže u zaštiti organa u tijelu od oštećenja. Takođe štiti ljude koji žive s dijabetes tip 1 od hipoglikemije.

Terapija inzulinom ima za cilj da se što više približi prirodnom odgovoru na inzulin nekoga ko nema dijabetes. To može pomoći ljudima koji žive sa dijabetes tip 1 da održe ciljani nivo glukoze u krvi.

Što je terapija inzulinom bliža prirodnom odgovoru tijela, to je bolja u uspostavljanju ravnoteže nivoa glukoze u krvi.

Liječenje inzulinom se značajno razvilo, i sa svakim napretkom smo bliži prirodnom odgovoru na inzulin. Ono što je najbitnije je da su ovi pomaci pomogli ljudima koji žive s dijabetes tip 1 da prevaziđu neke neprijatnosti koje dolazi sa liječenjem i životom sa bolešću.

Jedna od naših velikih ambicija je razviti takozvane "pametne inzuline" koji će ukloniti hipoglikemijske napade. To bi bio sljedeći veliki proboj u njezi pacijenata sa dijabetes tip 1. Ovu ambiciju dijelimo sa mnogim partnerima u zajednici za istraživanje dijabetesa i blisko sarađujemo s njima prema zajedničkom cilju - uklanjanju hipoglikemije.

Sve smo bliži u potrazi za ljekovitim liječenjemdijabetes tip 1.

Zajedno sa vodećim istraživačkim univerzitetima širom svijeta, uspjeli smo transformisati matične ćelije u beta ćelije koje detektuju glukozu i luče inzulin, baš poput onih proizvedenih u gušterači zdrave osobe. U studijama sa životinjama, ove transformisane matične ćelije su uspješno izliječile miševe sa dijabetes tip 1.

Napravili smo značajne iskorake i nastavljamo raditi na preostalim izazovima. Srećom nismo sami. Imamo snažnu grupu ljudi u naučnoj zajednici za istraživanje matičnih ćelija, koja svakim danom postaje sve jača.

Samo je pitanje kada će ta saradnje dovesti do lijeka za milione ljudi koji žive sa dijabetes tip 1.

Ilustracija dijabetesa tipa 1 prikazuje dvije ruke, tablete i test krvi.

Liječenje inzulinom mora biti što jednostavnije, a to je uvijek bio naš osnovni princip. Od učinkovitijih liječenja do digitalnih rješenja, nastojimo olakšati teret življenja sa hroničnom bolešću i zadovoljiti različite potrebe miliona ljudi koji žive sa dijabetes tip 1

U okviru dijabetes tip 1, trenutno istražujemo sljedeća područja:

  • Inzulini koji reaguju na glukozu
  • Povezani uređaji za davanje inzulina
  • Ljekovito liječenje matičnim ćelijama

Kada kombinujemo mišljenje nekoga ko živi sa hroničnom bolešću sa našom naučnom stručnošću i inženjerskim vještinama, možemo nastaviti otkrivati i razvijati inovativne inzuline i sisteme za davanje inzulina.