Naša strategija društvene odgovornosti uvodi nove dugoročne ambicije u tri područja ključna za poboljšanje individualnog i javnog zdravlja:

  • Sprječavanje porasta dijabetes tip 2 i gojaznosti.
  • Pružanje pristupačne njege za ugrožene pacijente u svakoj državi.
  • Pokretanje inovacija za poboljšanje života. 

Danas jedna od svakih 11 osoba na svijetu ima dijabetes, a predviđa se da će brojka porasti na jednu od devet osoba do 2045. godine ako se ne poduzmu određene mjere.

Dijabetes predstavlja veliki teret za zdravstvene sisteme, a mi smo posvećeni radu sa zdravstvenim organima i drugim partnerima u zemljama u kojima djelujemo kako bismo spriječili i liječili bolest.   

Ilustracija prikazuje obrise figura osoba.

Ilustracija prikazuje obris boca.

Ilustracija prikazuje obris rukovanja.

Nijedno dijete ne smije umrijeti od dijabetes tip 1 

Širimo naš program Changing Diabetes® in Children (Mijenjanje dijabetesa® kod djece) kako bi se do 2030. godine doseglo 100.000 djece. Već sada, naš program je pomogao da više od 25.000 djece sa dijabetes tip 1 dobiju pristup medicinskoj njezi i lijekovima koji spašavaju živote u okruženjima s malim resursima.

Pristupačni ljudski inzulin u državama sa niskim i srednjim dohotkom

Smanjujemo gornju granicu cijene ljudskog inzulina sa 4 na 3 dolara po bočici u 76 zemalja sa niskim i srednjim prihodima. Neophodno povećanje našeg  Pristupa obavezivanju na inzulin kako bismo ojačali naše napore da sa inzulinom sa nižom cijenom dosegnemo najugroženije osobe .

Poboljšana njega za ugroženu populaciju

Povećavamo svoj Program partnerstva za promjene sa Međunarodnim komitetom Crvenog križa i Danskim Crvenim križem do 2023. godine. Pored toga, podržavamo program donacijom od 15 miliona DKK. Sa zajedničkim naporima, program pomaže najugroženijim grupama pacijenata tokom humanitarnih kriza.