Otkrivanje, razvoj i isporuka

Gotovo 100 godina neispunjene medicinske potrebe ljudi koji žive sa ozbiljnom hroničnom bolešću pretvaramo u inovativne lijekove i sisteme za isporuku, poput naših inzulinskih olovaka. 

Naša današnja liječenja koriste milionima ljudi koji žive sa dijabetesom, gojaznošću i rijetkim krvnim i endokrinim bolestima. 

Od naših laboratorija do podova u fabrici otkrivamo i razvijamo inovativne biološke lijekove i činimo ih dostupnima pacijentima širom svijeta.

Usredotočeni smo na ozbiljne hronične bolesti koje pogađaju stotine miliona ljudi i koje su među najhitnijim globalnim zdravstvenim izazovima.

Kombinujući našu inovaciju i komercijalnu izvrsnost oslanjamo se na uvide pacijenata i partnera kako bismo odvažne ideje transformisali u lijekove za sprječavanje bolesti i spašavanje života.

Vršimo dugoročna ulaganja u nova liječenja i tehnologije, uključujući ljekovite terapije zasnovane na matičnim ćelijama, kako bismo konstantno unaprjeđivali razvoj medicinskih uređaja i digitalnih zdravstvenih rješenja.

Ako se neko ko živi s hroničnom bolešću ne liječi kako treba, ili ako se ne liječi nikako tada postoji rizik od razvoja komplikacija opasnih po život. U slučaju dijabetesa, to bi moglo dovesti do amputacija i gubitka vida, a u nekim slučajevima komplikacije mogu biti fatalne.

Ugrožene zajednice i zemlje sa niskim dohotkom su često najviše pogođene. Troškovi i pristup medicinskoj njezi mogu biti ogroman teret za pojedince, njihove porodice, pa čak i za čitava društva.

Naša dugoročna ambicija je omogućiti povoljnu njegu za oboljele od dijabetesa i ugrožene pacijente u svakoj zemlji, posebno djeci koja žive sa dijabetesom tip 1, a koja se u nekim dijelovima svijeta suočavaju sa sigurnom smrću bez njege i lijekova.

Takođe ulažemo u prevenciju hroničnih bolesti. Naša ambicija je spriječiti više od 100 miliona ljudi da obole od dijabetesa tipa 2 do 2045. godine. 

Pogledajte kako pobjeđujemo dijabetes.

Raghu Ramaswamy i Riyanka Dixit, Novo Nordisk Indija.